De Sapphire bookdrop van Dialoc ID is geïnstalleerd in de nieuwe bibliotheek Het Predikheren in Mechelen!
3000 boeken, cd’s en dvd’s teruggebracht via deze inleverbus aan bibliotheek.
Stad Mechelen zet in op slimme toepassingen in Het Predikheren.

 
Copyright: Stad Mechelen

Bibliotheekbezoekers werden aangemoedigd om uitgeleende boeken al tijdens de zomervakantie weer in te leveren. Mechelaar Bea de Borger werd in de bloemetjes gezet door cultuurschepen Björn Siffer toen haar boek het 3000ste exemplaar was dat door de gleuf van de slimme inleverbus viel. Door de sluiting van de bibliotheek tijdens de zomervakantie konden gebruikers in juni meer boeken komen halen en die ook voor een langere periode be-houden: 30 materialen voor 100 dagen. Met deze actie werd de nieuwe inleverbus in de kijker gezet en het was een groot succes!

 Slimme toepassingen
De stad zet in het Predikheren in op slimme toepassingen. De slimme inleverbus aan de buitenzijde van het gebouw en de slimme inleverkast binnen bij de ontvangst. Materialen kunnen onmiddellijk van de ledenpas gehaald, de alarmchip wordt automatisch opnieuw geactiveerd en de sorteerrobot sorteert de teruggebrachte werken in vijf categorieën: jeugd, romans, non-fictie, audiovisuele media en gereserveerde werken. Dat moet het terugzetten vergemakkelijken.


Copyright: Stad Mechelen

Ook zijn alle zelfservice units vernieuwd en uitgerust met bankcontacttoestellen om het gebruik voor de bezoeker te vergemakkelijken. Het Predikheren ademt niet alleen geschiedenis maar ook toekomst. Investeren in slimme toepassingen betekent investeren in een betere dienstverlening en klant-vriendelijkheid. Het personeel hoeft zich minder met administratieve zaken bezig te houden en heeft meer tijd om de bezoekers te helpen.

Tijdens een feestelijk openingsweekend van 31 augustus en 1 september jl. is de nieuwe en prachtige bibliotheek Het Predikheren geopend.
https://hetpredikheren.mechelen.be/

Share This