De organisatiestructuur van bibliotheken zal de komende jaren vrijwel overal in de wereld veranderen. Het effect van digitalisering en bezuinigingen leidt tot rol veranderingen, wat betekent dat er steeds efficiënter en tijd bewuster moet worden gewerkt.

Ten eerste is de rol van de bibliothecaris aan het veranderen. Er zijn voortdurend nieuwe diensten en producten waarbij hogere eisen worden gesteld aan de backoffice. De werklast van de frontoffice neemt toe omdat deze een nieuw dienstenpakket moet aanbieden. Een voorbeeld hiervan is de groeiende behoefte aan informatie bij gebruikers, scholen en zelfs universiteiten die lang niet alle informatie vinden die ze op internet nodig hebben. Een bijkomend probleem voor bibliotheken is dat ze meer en meer werken met vrijwilligers. In Nederland bijvoorbeeld gebruikt 92% van de bibliotheken vrijwilligers. In sommige bibliotheken vormen ze 60% of meer van het personeelsbestand. Hoewel deze mensen vaak een opleiding krijgen aangeboden, stellen ze nog steeds hoge eisen aan de tijd van vaste medewerkers.

De nieuwe Topaz RFID handscanner met SearchLib®-software kan de last voor zowel permanent als vrijwillig personeel aanzienlijk verlichten. Met dit apparaat kunt u snel boeken zoeken en moeiteloos en snel een bestand opnemen. Verloren boeken zijn eenvoudig te vinden met behulp van de ‘radar’-functie (RFID). De tijdwinst is aanzienlijk, zodat meer aandacht kan worden besteed aan nieuwe ontwikkelingen in de sector. Er is ook een onmiddellijk kostenbesparend element: verloren boeken zijn gemakkelijk te vinden dankzij dit handige instrument, dat in de toekomst van essentieel belang zal zijn voor elke bibliotheek.

Topaz RFID handscanner

Share This